Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

Paraglider DM i Skrænt 2016

Sæt kryds i kalender den 13-16. maj 2016, da DHPU afholder officielle DM i Skrænt på Samsø. Invitaiton og tilmeldningsinformation følger senere....

Udskriv

Ny forsikringsaftale for 2016

Ny forsikringsaftale for 2016

Unionen har indgået ny forsikringsaftale for 2016. 

Aftalen sparer unionen for 180.000,00 kr. om året.

Dækningen er udvidet til at omfatte hele verden (USA og Canada undtaget)

Forsikringssummen er steget til € 1.500.000,00.

 

Med venlig hilsen

Michael Olesen

Udskriv

Kommerciel flyvning

Må jeg tage imod betaling for at flyve med passagerer?

I forlængelse af debatten omkring hvilke regler der er gældende på dette område kommer her en klar og entydig udmeldelse.

 

Det er kun medlemmer i den godkendte organisation (DHPU), der må operere paraglidere i Danmark (BL 9-5, pkt. 6), og det efter godkendte retningslinjer (SAFEPRO) gr. 770 og 771, så det er den første betingelse der skal være opfyldt.

 

Derefter er det Luftfartslovens §75 som finder anvendelse. Her ses det aktuelle tekststykke i §75.

 

Stk. 2. Til anden erhvervsmæssig luftfart over samme område kræves tilladelse af ministeren, medmindre denne træffer anden bestemmelse.

 

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan flyveklubber, der er organiseret i landsdækkende unioner eller forbund og godkendes af transportministeren, uden tilladelse udføre luftfart mod betaling, såfremt

 

1) flyvningen indgår i sports- eller fritidsflyvningsaktiviteter i klubben,

 

2) der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning forbundne omkostninger, og

 

3) der alene er tale om flyvninger, der ikke er befordring fra ét sted til et andet.

 

Det betyder at, der ikke må tages mere betaling for flyvningen, end den udgift der opstår ved udførelse af selve flyvningen. Hvis det er en paraglider på en skrænt, som fodstartes, så er der ingen udgifter til benzin eller olie o. s. v., så der kan ikke tages betaling for en sådan udgift ved flyvningen. Hvis der er tale om spiloptræk, så kan udgiften til benzin til selve spiloptrækket kræves betalt, men uden fortjeneste af nogen art. Der kan altså ikke tages betaling for slid eller leje af skærmen, bilkørsel til skrænten eller andet. Hvis der betales mere end udgiften som nævnt ovenfor, er det tale om kommerciel flyvning, hvilket kræver en tilladelse fra transport- og bygningsministeren (læs: Trafik- og Byggestyrelsen).

 

Du må derfor som privatperson IKKE foretage tandemflyvninger mod betaling. Der må heller ikke ydes godtgørelse for benzin e.lign.

 

Det er alene foreningerne under DHPU som kan have gæstepassagerer.

 

Overtrædelser af ovenstående bestemmelser vil medfører politianmeldelse samt inddragelse af certifikat.

 

Unionen har ligeledes været i kontakt med DFU.

 

Michael Olesen

Bestyrelsesformand 

 

шаблоны joomla 2.5