Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

Friluftsraadet holder rep. møder - du kan være med!

I den kommende tid afholdes der repræsentantskabsmøder i lokalafdelingerne af Friluftsrådet rundt om i Danmark. Hvis du brænder for både natur og flyvning kan du blive en vigtig brobygger mellem DHPU og andre med interesser i den danske natur, blot ved at blive medlem lokalt. Læs mere her,

Udskriv

Nye bestemmelser for afmærkning af vindmøller

Til medlemsorganisationerne,

Følgende er i dag at læse på www.kda.dk.

 

21. december 2012

 Følgende information er modtaget fra Trafikstyrelsen 20. december 2012.

 

Til orientering skal det nævnet at KDA's miljøudvalg har deltaget og været repræsenteret i de nævnte workshops og har bidraget til arbejdet med viden og synspunkter for KDA's medlemmer og det er vort håb, at den foreslåede bestemmelse opfylder forventningerne til en sådan.

Som resultat af arbejdet i en tværministeriel arbejdsgruppe, med inddragelse af relevante interessenter på workshops, har Trafikstyrelsen udarbejdet særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller ved udkast til BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller (vedhæftet i link). Baggrunden for udkastet er, at der vurderes at være behov for enkle og overskuelige regler for vindmøller under 150 meter, hvorefter der som hovedregel ikke skal være krav om lysafmærkning, med mindre møllerne befinder sig på kritiske lokaliteter.

Vindøller på 100-150 meter skal dog generelt have fast rødt natlys på vindmøllens øverste faste punkt (nacellen) af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger.

Baggrunden er endvidere, at der vurderes at være behov for individuelle løsninger for vindmøller over 150 meter med generel accept af bred forsøgsvirksomhed. Disse løsninger skal baseres på konkrete risikovurderinger.

Det følger af udkastet, at der er udarbejdet en vejledning for afmærkning af vindmøller over 150 meter. Vejledningen er endnu ikke færdig. Den er under udarbejdelse og vil være færdig ved de nye reglers ikrafttrædelse. Projekter, der følger vejledningen, vil i udgangspunktet kunne forventes at blive godkendt.

De nye regler foreslås udgivet i BL 3-11, og de eksisterende regler om afmærkning af vindmøller i BL 3-10 foreslås samtidig ophævet.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at de nye regler vil medføre administrative og økonomiske lettelser. Således forventes det, at ansøgingsprocessen for hovedparten af møllerne (under 150 meter) vil kunne forkortes markant. Endvidere vil de enklere krav også resultere i økonomiske lettelser for vindenergisektoren.

Eventuelle kommentarer bedes indsendt til Trafikstyrelsen senest den 15. februar 2013.

Det forventes, at de nye regler kan træde i kraft ultimo marts 2013.


Hele udkastet kan læses her.

 

Bemærk at sekretariatet holde lukket fra 22. december til 2. januar 2012.


God Jul og Godt Nytår.

 

Med venlig hilsen

Anders Madsen

Udskriv

Indkaldelse til Chefinstruktørseminar

Til alle Chefinstruktører i DHPU

 

Allerød, 14. december 2012

 

 

Kære Chefinstruktør!

Alle chefinstruktører i DHPU samt én ekstra instruktør fra hver klub inviteres hermed til det annoncerede chefinstruktørseminar som afholdes Ledernes Konferencecenter, Ruggårdsvej

590, 5210 Odense NV:

 

rdag den 26. januar til søndag den 27. januar 2013

 

med følgende program:

 

rdag

 

11.45-12.00 Ankomst

12.00-12.30 Fælles frokost

12.30-14.30 Seminar 1. del

14.30-15.00 Pause, eftermiddagskaffe samt indtjekning relser

15.00-18.00 Seminar 2. del

19.00-? Middag og socialt samvær/vidensdeling

 

Søndag

 

08.00-09.00 Morgenmad

09.00-12.00 Seminar 3. del

12.00-12.45 Frokost

12.45-15.00 Seminar 4. del

15.00 Seminar afsluttes, afsked

 

Endeligt program for dagene følger senere tidspunkt. Hovedbestanddelen bliver planlægning og tilrettelæggelse af instruktørseminar, så der fremover ligger en klar, fast plan samt program for kommende instruktørseminarer. Her er brug for både erfarne rotter og nynkere.

DHPU´s bestyrelse vil være til stede rdag og søndag, da vi holder bestyrelsesmøde og endeligt budgetmøde samme sted.

Bindende tilmelding er nødvendig, senest den 12. januar 2013 til am@kd>a.dk. Tilmeldinger efter den 12. januar kan ikke garanteres deltagelse p. g. a. reservation og/eller afbestilling af relser.

Deltagelse i seminaret er gratis. Transport og drikkevarer, udover det som er inkluderet i arrangementet, er for egen regning.

Med venlig hilsen, og vel mødt,

Jens Voetmann

Formand og fungerende uddannelseschef

Dansk Hanggliding og Paragliding Union

 

шаблоны joomla 2.5