Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

ANGÅENDE KONTINGENTOPKRÆVNING 2013

Fra årsskiftet ændres betalingen til DHPU fra at hedde betaling for ratingkort, til at hedde hvad det i virkeligheden er, nemlig kontingentbetaling. Kontingentet til DHPU udgør uændret kr. 450,- per stammedlem per år.

 

For at være i stand til at sende klubberne de korrekte opkrævninger, så bør alle klubber gennemgå deres medlemslister og tilsikre, at det kun er reelle stammedlemmer der står på DHPU’s medlemsliste. Med reelle stammedlemmer forstås:

-aktive stammedlemmer, der ønsker at kunne få udstedt ratingkort via klubben og DHPU

-elever, som skal have udstedt pilot-ID via klubben og DHPU

-ikke aktive medlemmer, som ønsker at være medlem i DHPU og dermed få informationer, nyheder og invitationer til arrangementer etc. fra DHPU

                    

Det er klubbernes administratorer, der står for ajourføringen af stammedlemmer på medlemslisten.

Ca. den 21. december fremsendes opkrævning til alle klubber, på kontingent for de stammedlemmer der står i systemet. Opkrævningen skal betales senest den 4. januar 2013 – altså 14 dage efter.

Når klubben har betalt for stammedlemmerne kan der udstedes ratingkort til stammedlemmerne på normal vis. Til gengæld vil der ikke efterfølgende komme en opkrævning på de fornyede ratingkort for 2013. Ratingkort for året er indbefattet i de ydelser DHPU leverer til kontingentbetalende medlemmer. Dog betales der kr. 150,- for yderligere udstedelser, udover fornyelsen (eksempelvis bortkomst eller opgradering). Men altså ikke for den årlige fornyelse, som alle medlemmer lovpligtigt skal have, for at flyve lovligt.

Har klubben ikke betalt medlemmernes kontingent til DHPU udstedes der ikke ratingkort.

 

FORSIKRING

 

Som de fleste vel allerede er klar over, så er det et lovkrav, at man udover gyldigt ratingkort også har en gyldig ansvarsforsikring for at måtte flyve hang- eller paraglider i Danmark. Dette fremgår af SafePro-håndbogen på side 97, gruppe 327:  ”Flyvebeviser udstedt af DHPU er kun gyldige med gyldigt medlemskab i DHPU og med tilknyttet ansvarsforsikring. Enten gennem DHPU’s fælles forsikringsordning eller individuelt tegnet.”

Ansvarsforsikringen koster kr. 600,- for 2013. Forsikringen skal være betalt inden ratingkort fremsendes til klubben. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for indbetaling af forsikringen. Retningslinjerne og hvordan man betaler for forsikringen fremgår af hjemmesiden under Forsikring. Såfremt man har en egen forsikring skal dette oplyses med policenummer etc.

 

Vi håber naturligvis på klubbernes og medlemmernes forståelse for disse nødvendige ændringer, som skal tilsikre at medlemmer ikke kommer i klemme rent juridisk ved f.eks. at flyve uden en gyldig rating eller forsikring.

 

KLUBMEDLEMSTAL OG INDBERETNING TIL DIF

 

Det er stadig i DHPU´s og medlemmernes interesse at bevare så stort et antal klubmedlemmer som muligt. De statslige støttemidler vi modtager, forvaltet af DIF, fordeles efter en fordelingsnøgle, hvori medlemsantal er en udslagsgivende parameter. Vi skal derfor indtrængende anmode klubberne om at indberette deres samlede medlemstal, altså samtlige klubkontingentbetalende medlemmer, til DIF, efter DIF´s nye indberetnings system:

www.medlemstal.dk

 

Hvis en klub hidtil har haft sin interne klubmedlemsregistrering udelukkende på DHPU´s admin-system, bør den ved første lejlighed trække en kopi ud, da admin-systemet nu fremover vil blive tilpasset og ajourført til kun at indeholde DHPU medlemmer.

 

Spørgsmål til det ovenstående kan besvares i sekretariatet på telefon 46 14 15 01.

 

Hermed ønsker vi alle medlemmer en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

 

Bestyrelsen

DHPU

шаблоны joomla 2.5