Udskriv

Forsikring

Kollektiv forsikring

DHPUs bestyrelse har forhandlet en aftale om en kollektiv forsikringsordning med Beta Aviation Insurance
 Der er tale om den lovpligtige ansvarsforsikring som alle piloter skal have.

Forsikringen dækker uanset, om man flyver med eller uden motor.

Ansvarsforsikringen er personlig og dækker piloten. Det vil sige, at såfremt man deler drage/skærm med en anden pilot skal begge tegne en ansvarsforsikring. Dette gælder dog ikke skolingsudstyr, hvortil der gælder særlige regler. 

Hvad koster det?

Den lovpligtige ansvarsforsikring er en del af dit årlige kontingent til DHPU. Den har en samlet dækningssum på € 1.500.000,00 ved skade på trediepart. Ansvarsforsikringen dækker i hele verden (USA og Canada undtaget)
 
Hvem skal jeg kontakte?

En af betingelserne for at opretholde den lavest mulige pris er, at DHPU skal have den administrative byrde med hensyn til opkrævning af betaling samt servicering af medlemmerne.

Det vil sige, at du skal kontakte DHPUs sekretariat og ikke Beta Aviation når du har spørgsmål vedr. betaling og dækning.

 

Hvordan betaler jeg?

Du er automatisk dækket af ansvarsforsikringen, når du har betalt kontingent til Dansk Hanggliding og Paragliding Union.

Er der en selvrisiko? 

Ja, der er en selvrisiko på kr. 2.500,00 kr. ved brug af ansvarsforsikringen. Selvrisikoen betales IKKE af Dansk Hanggliding og Paragliding Union, men afholdes af piloten.