Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Artikler

Udskriv

Paramotor Udvalget

Flyvning med motor

PPG frise

PPG
= Powered Paragliding
PHG = Powered Hanggiding
Paramotor= motorenhed som bruges ved PPG - anvendes også synonymt med PPG, fx. "at flyve paramotor"

Paragliding og hanggliding med motor er tilladt i Danmark på nærmer bestemte vilkår - se menupunkt "Love og Bestemmelser" i menuen til venstre.

PPG er i tiltagende vækst og der arbejdes på et nyt regelsæt, der bl.a. forsøger at tilgodese en hurtigere og sikrere adgang for interesserede som ikke allerede er paraglider- eller hanggliderpiloter.

Under DHPU er der nedsat et motorudvalg, som bl. a. har til opgave at bistå bestyrelsen med koordinering og udarbejdelse af forslag til fremme af motorflyvning med paraglider og hangglider i Danmark og til fremme af sportens sikkerhed og omdømme.

Nedenfor links til et par videoer, der giver et indtryk af hvad "powered paragliding" hhv. "powered hanggliding" er.


Start og landing af powered paraglider (PPG)

3 MB - Ref.: Göran Aronsson hem.bredband.net/pmflyg


Kortflm som forsøger at fange oplevelsen af at flyve paramotor (PPG)

6.5 MB - Ref.: Max Marcus, Hawkeye Flygfoto - flygfoto.com


Start af powered hangglider (PHG)

1.5 MB - Ref.: wind-drifter.com


Kortfilm om powered hanggliding
Youtube.com. © Arne Haugaard

hg
Finjustering af HG-motor.
Youtube.com. © Arne Haugaard

Har du forslag, idéer eller spørgsmål med relation til motorflyvning eller til dette afsnit ( "Motorudvalget") her på DHPUs hjemmeside, kan du til enhver tid kontakte en af os i motorudvalget og vi vil gøre vort bedste for at hjælpe.

Organisationer

Dansk Hanggliding og Paragliding Union - DHPU
Norges Luftsportsforbund - NLF
Hangglider og Paragliderseksjonen i NLF
Svenske Skärmflygförbundet - SSFF
British Hang Gliding and Paragliding Association - BHPA
Deutscher Ultraleichtflugverband
The United States Powered Paragliding Association

Generelle PPG sites

Powered Paraglider Dot Com
Foot Launched Powered Aircraft

Fabrikanter af Motounits

Adventure
PAP Paramotors
Fly Castelluccio
Fly Products
H&E Paramotores
Fresh Breeze
Aztec Paramotors
Paramoters Airfer
AirGate Mantis
Parasport
Paramotor Performance AB
Walkejet
Parajet

Sites med tekniske PPG oplysninger

The Inventions Page
Xplorer Ultraflight's PPG Articles

Logbøger på nettet

Flightlog.org (især norsk) [Klik "Flysteder" vælg "Norway" klik "[PPG]": Her ses PPG flyvninger i datorækkefølge. Klik på logo for at se flere detaljer om den enkelte tur (mange personlig/sjove/lærerige kommentarer)]

News Groups (Diskussions fora)

dk-glider (DHPUs forum) Dansk Hanggliding og Paragliding Union
PPG Big List
PilotsPPGclub
PilotsPPGclubUK
PPGhomebuilt
flphg · Foot launched powered hang glider
No Limits SkyForum (norsk forum) [gå til link: SkyForum (rubrik Paramotor)]
Fyns Paragliding Klubs forum: "Powered Paraglider PPG"

Kommercielle PPG skoler

Sky Adventures [--> Paramotor]
ParamotorsUK
Kestrel Paramotor
Airborne UK
Harzer Gleitschirm Schule
ECOLE FRANCAISE DE PARAMOTEUR
Earsy Flying Paramotor School

"Link" sites

Air Sports Net
Links at: Foot Launched Powered Aircraft
Links at: Paramotoruk.com

PHG-links (Powered Hanggliding)

News Group: flphg · Foot launched powered hang glider
Wasp Harness
Mosquito Motor Harness
Doodle Bug Harness
"Wind Drifter" (personlig hjemmeside)
"The Minimum System"

шаблоны joomla 2.5