Udskriv

Kontakt

Velkommen til DHPU - Dansk Hanggliding & Paragliding Union
- frie fugle flyver også i flok!

DHPU blev grundlagt i 1976 og fungerer som paraplyorganisation for danske hangglider- og paragliderklubber. 1000 medlemmer fordelt på 25 klubber i Danmark og på Grønland er tilknyttet unionen.

Unionen er godkendt af Trafikstyrelsen (tidl. Statens Luftfartsvæsen) til at føre kontrol med uddannelsen af piloter på hangglidere (dragefly) og paraglidere (glideskærme).

Der kræves certifikat for at flyve hangglider og paraglider. Et sådan kan kun opnås ved at blive uddannet via en klub, der er tilsluttet DHPU, der som eneste danske organisation har et uddannelsesprogram, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

Derudover sørger DHPU for at levere den fornødne infrastruktur i forbindelse med flyvning med hangglider og paraglider i Danmark.

DHPU blev i 1984 optaget som medlem i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Gennem Danmarks Idrætsforbund modtager unionen en del af "tipsmidlerne", der idag er unionens primære indkomst til brug for støtte til fremme af hanggliding og paragliding i Danmark.

Dansk Hanggliding & Paragliding Union er ligeledes medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), der er Danmarks luftsportsforbund. I alt har KDA mere end 8.000 medlemmer.

DHPU's centrale administration og sekretariat har til huse hos DIF i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Slutteligt er DHPU også tilsluttet det fælles-europæiske forbund
European Hanggliding & Paragliding Union samt Nordic Hanggliding & Paragliding Committee.