Udskriv

Lempelse af luftrumsregler i Danmark

Roskilde 3. november 2012

Trafikstyrelsen
lemper forbud mod
overflyvning af
bebyggede områder

Trafikstyrelsen har netop udsendt AIC B 37/12, som lemper
reglerne for overflyvning af bebyggede områder med
ultralette fly samt dragefly og gyrokoptere.

Dette under visse betingelse, som fremgår i detaljer af AIC’en.

AIC’en kan læses her:
”AIC B 37/12. Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede
områder med visse luftfartøjer.

Trafikstyrelsen har besluttet at lempe forbuddet mod overflyvning af tæt bebyggede
områder med:

1. UL-luftfartøjer som er reguleret under BL 9-6 om ultralette flyvemaskiner
2. UL-Gyroplaner som er reguleret under BL 9-12 bestemmelser om ultralette gyroplaner
3. Dragefly og glideskærme som er reguleret under BL 9-5 bestemmelser om dragefly og glideskærme.
4. Luftfartøjer med en godkendt maksimal startvægt som ikke overstiger 1500 kg og jf.
BL 1-12 pkt. 5.4.2.1. litra c. og pkt. 6.3.2.2 litra c

således at flyvning med disse luftfartøjer kan ske efter bestemmelserne om lufttrafikregler BL 7-1
pkt. 5.5. omhandlende minimumsflyvehøjder.
Lempelsen omfatter Annex II luftfartøjer som skal være i besiddelse af gyldig national flyvetilladelse,
støjcertifikat og med en godkendt startvægt som ikke overstiger 1500 kg.
Denne lempelse er ikke gældende for luftfartøjer hvor flyvningens formål er:
- Eksperimentale test med fly (inklusive luftfartøjer hvor motorer som i test øjemed er installeret på
luftfartøjet) og udstyr der medføres eller er installeret på eller i luftfartøjet.
- Prøveflyvning i forbindelse med udstedelse af en godkendelse eller en flyvetilladelse.

Det skal dog altid tilsikres at flyvning over tæt bebygget områder, sommerhusområder, beboede
campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, skal ske i en flyvehøjde
af mindst 300 meter (1000 ft) over den højeste hindring indenfor en radius af 600 meter fra luftfartøjet,
således at luftfartøjet i tilfælde af en nødsituation er i en tilstrækkelig glidehøjde der muliggør landing
udenfor nævnte områder.

NOTE: Luftfartøjschefen skal endvidere drage omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulempe for
omgivelserne som muligt, samt overholde evt. støj procedurer og generelt minimere støjbelastningen,
især ved overflyvning af bebyggede områder, rekreative områder samt følsomme naturområder."

"KDA har anbefalet og støttet Trafikstyrelsen i denne sag om den rimelige lempelse, som nu sikrer regler
på området, som i stor grad følger den gængse praksis i mange andre europæiske lande. Det er derfor
glædeligt, at beslutningen nu er truffet endeligt af Trafikstyrelsen og kommer KDA's medlemmer til gode.
Vi vil i den forbindelse sige tak til Trafikstyrelsen for en god dialog med KDA og organisationerne og
håber det gode samarbejde også fortsætter på flere andre områder" slutter formand Helge Hald.