Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

Orientering til medlemmerne i DHPU angående tilbagetræden fra formandsposten

Allerød d. 22.2.2015

Orientering til medlemmerne i DHPU angående tilbagetræden fra formandsposten:

Jeg har nu i 3 år varetaget posten som formand for DHPU, og så pragmatisk og visionært tænkende, som mig muligt, løst foreliggende, opstående og fremadrettede opgaver. Det var ikke en post jeg tragtede efter, men for mig gælder det, at påtager man sig et tillidshverv, så lever man op til den tillid der er vist en, så vel man evner.

Jeg har bragt DHPU gennem en af DIF politisk-økonomisk dikteret omstrukturering af vores løsning af sekretariatsopgaver, iværksat en modernisering af vores kommunikationsflader, samt ikke mindst fået iværksat opbygningen af et tiltrængt nyt pilot administreringssystem og database.

Jeg har fået videreført mine visioner for opgradering af uddannelsessystemet, en opgave jeg som uddannelseschef måtte overlade til andre kræfter da jeg påtog mig formandsposten.

Jeg har som formand, med skiftende bestyrelser, løbende søgt konsensus om visioner og udførelse af tiltag fra DHPU´s side. Jeg har i højeste grad stræbt efter at uddelegere opgaveområder under ansvar, og har ikke søgt en synliggørelse af mig selv som person. Alle der har været i kontakt med mig gennem årene vil dog forhåbentlig kunne nikke genkendende til, at deres sager og henvendelser er blevet behandlet med den respekt og seriøsitet de har måttet ønske.

Sideløbende med opgaven som bestyrelsesformand og den politiske dans med DIF, har jeg varetaget det internationale arbejde, hvor Danmark i dag nyder stor respekt og betragtes som en kompetent bidragsyder til det fælleseuropæiske samarbejde i EHPU, såvel på det politiske plan, som det sikkerhedsmæssige.

Intet af ovenstående kunne selvsagt have ladet sig gøre uden de øvrige frivillige i unionen. Det har været mig en glæde og et privilegium at være omgivet af seriøst arbejdende frivillige, såvel på bestyrelsesplan som på chef-poster og ad hoc udvalg. En stor tak til jer alle for godt samarbejde og for jeres beredvillighed til at påtage jer opgaver og løse dem.

Det har på intet tidspunkt været mit ønske at ældes på formandsposten, og allerede sidste år bragte jeg min afgang fra posten i spil. Der var på det tidspunkt ingen der ønskede at påtage sig posten, lige som der heller ikke i år var udsigt til at jeg kunne trække mig. Der er nu, efter udsendelse af materiale til repræsentantskabsmødet 2015, kommet en kandidat til posten, et kompetent bestyrelsesmedlem som allerede løser en stor del af de praktiske opgaver. Jeg vil derfor overlade til repræsentantskabet at vælge en ny formand og bestyrelse, og meddeler hermed at jeg ikke genopstiller alligevel.

God vind til alle!

Jens Voetmann

Formand, Dansk Hanggliding og Paragliding Union

шаблоны joomla 2.5