Udskriv

Hvad er et havari?

Definition af Havari, Alvorlig hændelse og Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed:

Havari, hvor der sker personskade og/eller strukturel skade på luftfartøjet.
Alvorlig hændelse, hvor der har været en overhængende fare for at en situation kunne udvikle sig til et havari
Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed, som er enhver flyvehændelse (hændelse), driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet irregulært forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse.